bảng giá xe hyundai

Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn: 620 triệu đ
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp: 670 triệu đ
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt: 730 triệu đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn : 360 triệu đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT: 405 triệu đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 435 triệu đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 380 triệu đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 425 triệu đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 455 triệu đ
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 426 triệu đ
Accent 1.4 MT: 476 triệu đ
Accent 1.4 AT: 505 triệu đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 545 triệu đ
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: 1.030.000.000 VNĐ đ
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1.130.000.000 VNĐ đ
SantaFe Xăng 2.5 Đặc biệt: 1.190.000.000 VNĐ đ
Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1.290.000.000 VNĐ đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: 1.240.000.000 VNĐ đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1.340.000.000 VNĐ đ
Elantra 1.6 MT: 580 triệu đ
Elantra 1.6 AT: 655 triệu đ
Elantra 2.0 AT: 699 triệu đ
Elantra 1.6 Turbo: 769 triệu đ
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn: 636 triệu đ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt: 699 triệu đ
Hyundai Kona 1.6 Turbo: 750 triệu đ
Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn: 825 triệu đ
Tucson 2.0 xăng đặc biệt: 925 triệu đ
Tucson 2.0 dầu cao cấp: 1,03 tỷ đ
ucson 1.6 Turbo HTRAC: 1,02 tỷ đ
Hyundai Solati Cứu Thương: 1,01 tỷ đ